Kategoria A

Kurs podstawowy obejmuje:

30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Kurs przyśpieszony obejmuje:

30 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.
Czas kursu trwa około 3 tygodni.