Kategoria A+B

Kurs podstawowy obejmuje:

40 godzin zajęć teoretycznych oraz 50 godzin zajęć praktycznych.

Kurs przyśpieszony obejmuje:

40 godzin zajęć teoretycznych oraz 50 godziny zajęć praktycznych.
Czas kursu trwa do 4-5 tygodni.