Kategoria AM

Kurs podstawowy obejmuje:

5 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych.

Kurs przyśpieszony obejmuje:

5 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godziny zajęć praktycznych.
Czas kursu trwa do 1 tygodnia