Kategoria B

Kurs podstawowy obejmuje:

30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

Kurs przyśpieszony obejmuje:

30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godziny zajęć praktycznych.
Czas kursu trwa od 3 tygodni do 4 tygodni.